Hälytysosasto

Hälytysosasto vastaa palokuntasopimuksessa velvoitettujen tehtävien hoitamisesta. Vuosittain tehtäviä on reilu 100 sisältäen pelastustehtävät ja ensihoidon tukitehtävät eli ns. ensivastetehtävät. Pääsääntöisenä toiminta-alueena on Pohjois-Tampere, pinta-alaltaan n.400 km2. Hälytystehtävät välittyvät hälytysosastolaisten matkapuhelimiin, jolloin henkilöstö siirtyy asemalle ja miehittää tarvittavat yksiköt. Varsinaista päivystystoimintaa asemalla ei pääsääntöisesti ole pois lukien myrskyt tai muut poikkeustilanteet. Hälytystoiminnassa ovat käytettävissä seuraavat yksiköt: pelastus-/sammutusauto RPI 151, säiliöauto RPI 153, miehistö-/ensivasteauto RPI 157 ja kesäaikaan vene RPI 158 Aune.

Hälytysosastoon voi hakea normaalikuntoinen mies tai nainen, joka on vähintään 18-vuotias. Palokunnassa uusi jäsen haastatellaan ja perehdytetään toimintaan. Riittävän perehdyttämisen jälkeen harjoittelija voi hakeutua pelastustoiminnan peruskurssille, mikä antaa perusvalmiudet pelastustehtäville osallistumiseen. Peruskurssin käynyt ja työterveystarkastuksessa hälytystoimintaan soveltuvaksi todettu henkilö nimetään hälytysosaston jäseneksi. Peruskurssin jälkeen osaamista on mahdollista kartoittaa muilla kursseilla, joita ovat esimerkiksi pelastustyö-, savusukellus ja pintapelastuskurssit.

Palokuntamme on tehnyt palokuntasopimuksen lisäksi erillisen ensivastesopimuksen, joka velvoittaa osallistumaan tiettyihin ensihoidon tehtäviin ensivasteyksikkönä. Ensivastetoimintaan osallistuakseen henkilön tulee käydä ensiapu- ja ensivastekurssit. Terveydenhuoltoalan henkilöiden on mahdollista päästä ensivastetoimintaan myös perehdytyksellä ilman kurssittautumista. Palokunnassa on mahdollista osallistua halutessaan myös pelkästään ensivastetoimintaan. Ensivastetehtävät hoidetaan pääsääntöisesti miehistö-/ensivasteauto RPI 157:lla, jolloin muut yksiköt pysyvät valmiudessa pelastustehtäviin.

Harjoittelu on tärkeässä osassa kursseilla opittujen taitojen ylläpitämiseksi ja syventämiseksi. Harjoituksissa keskitytään myös tiimityötaitoihin ja hälytystilanteita pyritään simuloimaan mahdollisimman todenmukaisilla harjoitteilla. Hälytysosasto harjoittelee viikoittain syys- ja kevätkaudella pääsääntöisesti maanantaisin klo 18. Kesäaikaan harjoitustoiminnan ollessa tauolla keskitytään hälytysten hoitamiseen ja kaluston kunnossapitoon hälytysmäärien ollessa vilkkaimmillaan väkimäärän lisääntyessä mökkiläisten ansiosta.

Hälytysosastoon kaivataan jatkuvasti uusia henkilöitä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Mikäli kiinnostuit toiminnastamme, ole yhteydessä palokunnan päällikköön puhelimitse tai sähköpostilla!