Historia

Vuonna 1938 perustettiin Teiskon VPK. Suomeen saatiin palolaki 1933. Vuoden 1933 laissa määrättiin kunnat järjestämään palotoimen ja nimeämään mm. palopäällikön ja palolautakunnan. Siirtymäaikaa oli vuoteen 1938 ja tämä aika käytettiin Teiskossa tarkkaan hyväksi. Niinpä 1938 perustettiin Teiskon VPK. Muitakin malleja oli käytettävissä, mutta VPK lienee ollut toimivin. Kuten kaikki tiedämme, 1939 alkoivat kansainväliset kovapanosammunnat, joihin Suomikin joutui osallistumaan. VPK:n arkistosta löytyy pöytäkirja, josta selviää, että Värmälän koululla järjestettiin uudelleen perustamiskokous 29. heinäkuuta 1945. Tämän jälkeen toiminta ja kalusto alkoivat hiljalleen kehittyä. Tällöin rahavarat olivat niukat eikä materiaaliakaan ollut aluksi häävisti saatavilla. Palotointa kuitenkin hoidettiin.
Sammutustyön lisäksi tulen vaaraa torjuttiin valistustyöllä ja ennakkosuunnitelmilla. Teiskon alueelle muodostettiin Kämmenniemen ja Terälahden palopiirit, sekä Jutilan, Pohjan-Kapeen, Velaattan, Vehoniemen, Kaanaan ja Viitapohjan sammutuspiirit. Joihinkin taloihin määrättiin ruisku, myös palokoppeja rakennettiin, joihin palokalustoa oli sijoitettu ja tarpeen vaatiessa ”saamatteilla”. Kaluston vähyyttä ja ajan erilaisuutta kuvastaa 1000 markan taksi kuitti vuodelta 1959. Taxari Eino Nieminen oli kuljettanut miehiä Ukaaseen Sorrin metsäpaloa sammuttamaan.
”Vanhat keikat saavat väliin hymyn suupieleen, pitää kuitenkin muistaa, että maa oli köyhä ja palotoimenkin varat todella pienet. Töitä tehtiin tosissaan käytettävissä olevilla resursseilla ja kalustolla. Aikaa uhrattiin hyvän asian puolesta.” Teiskon Vapaaehtoisen Palokunnan uudelleen perustamiskokouksen pöytäkirjassa osanottajaluettelon kohdalla oli vain maininta, että paikalla oli joukko asiasta kiinnostuneita miehiä. Seuraavia nimiä kuitenkin löytyy: Toivo Lehtonen, Ville Siuko, Ilmari Siuko, Lauri Erkiö, A. J. Yrjölä, Urho Visakoivu, Pentti Ala-Pärri ja Arvo Koivula. Näiden lisäksi VPK työtä tehneitä on paljon, näistä mainittakoon mm. ansioituneesti pitkäaikainen päällikkö Risto Kulmala, Risto Visakoivu ja monet muut.
Aluksi kalustoa kuljetettiin hevosella, mikä oli oikeastaan ainoa kulkuneuvo talviaikaan, koska sivuteitä ei aurattu. Seuraavassa vaiheessa kalustoa vietiin U.Visakoivun autolla ja vihdoin vuonna 1946 saatiin oma Ford merkkinen kuorma-auto. Tämä vaihtui 50-60 -luvun taitteessa Thames merkkiseen paloautoon, jossa oli jo kiinteä pumppu. Samoihin aikoihin saatiin oma palotalli. 1970 -luvun alussa sovittiin Teiskon kunnan kanssa uuden Sisu merkkisen auton tilaamisesta VPK:lle. Auto saatiin käyttöön 1972, mutta tällöin Tampere olikin jo liitetty Teiskoon jolloin se tuli Tampereen palolaitoksen kautta jääden heidän omistukseensa. Kuntaliitoksen yhteydessä neuvoteltiin sammutus-sopimus Tampereen Palolaitoksen kanssa. Sammutusautot ja kalusto on siitä asti saatu Tampereelta. Suurin Teiskossa riehunut palo lienee ollut Tervalahden palo.

VPK:n aloittaessa toimintansa hälytyksiä oli muutama vuodessa, seitsemänkymmentäluvulla noin 14, kahdeksankymmentäluvulla noin 17. Yhdeksänkymmentä luvulla ensivastetoiminnan tullessa kuvaan mukaan hälytysmäärät nousivat noin 60:een ja seuraavilla vuosikymmenillä hälytyksiä on ollut noin sata per vuosi.
Hälytyksien ja muun toiminnan lisäksi kahdeksankymmentäluvun ponnistuksiin kuuluu myös oman mökin tekeminen Kittilän Sirkan kylään Levitunturin juurelle.
Vuosien saatossa alkuperäisen sammutustoiminnan lisäksi toimintaan on tullut pelastus-, savusukellus-, ensivaste-, ja vesipelastustoimintaa, jolloin toiminta on muuttunut pelkästä sammutustoiminnasta pelastustoiminnaksi.